vdf

Regisztráció

(Felhasználónévként lesz használatban)

Bevezetés az ISCAR weboldal használatához

Üdvözöljük az ISCAR weboldalán (az "Oldal"). Köszönjük, hogy érdeklődik az ISCAR termékei iránt.

Ez a webhely az alábbi Felhasználási Feltételek alapján válik elérhetővé, amelyet Ön elfogad, és jogilag kötelező erejű megállapodásként kezel Ön és az ISCAR között. E Felhasználási Feltételekben az ISCAR-t, annak leányvállalatait, holdingtársaságait és bármely más jogi személyt jelent a világ bármely pontján, amely vagy közös tulajdonban van, vagy teljes, vagy részleges ellenőrzési vagy tulajdoni viszonyban áll az ISCAR-ral.

Ön az alább felsorolt rendelkezések elfogadása mellett használhatja ezt az oldalt. Bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, frissíthetjük, vagy más módon megváltoztathatjuk a Felhasználási Feltételeket, a kondíciókat és/vagy az ezen az oldalon szereplő rendelkezéseket. Kérjük, a használati feltételek tartalmát rendszeresen ellenőrizze, hogy értesüljön az esetleges változtatásokról. A webhely, vagy annak bármely részének használatával Ön elfogadja Felhasználási Feltételek adott és későbbi módosításait. Minden ilyen módosítás automatikusan érvényesnek minősül és jogilag is érvényesíthető attól az időponttól kezdődően, amikor a honlapon először megjelenik.

A jogi összeegyeztethetetlenségektől eltekintve az alábbi Felhasználási Feltételek elsőbbséget élveznek a Vásárlási Feltételekkel szemben.

Ha Önt önálló és független, írásos megállapodás köti az ISCAR-ral, ezen Felhasználási Feltételek egyik pontje sem érvénytelenítheti az ilyen megállapodások pontjait sem.

A felek megegyezése alapján semmilyen változás, módosítás, törlés, kiegészítés vagy eltérés nem alkalmazható e Felhasználási Feltételekben. Ezeket a Felhasználási feltételeket az ISCAR megelőző írásbeli engedélye nélkül nem lehet más módon bővíteni vagy módosítani.

Ha nem ért egyet a jelen feltételekkel, kérjük, lépjen ki a webhelyről annak használata nélkül.

A webhely szolgáltatásainak és azok használatának leírása

A weboldalunk felhasználói könnyen hozzáférhető információkhoz jutnak a termékeinkkel kapcsolatban, a webhelyen időről időre megjelenő termékeink megrendelését elősegítendő, valamint információt szerezhetnek ajánlatainkról és szolgáltatásainkról is, melyek közül mindre vonatkoznak a fenti és az alábbi Felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szolgáltatások).

Szerzői jogok, védjegyek és tulajdonjogok

Az ezen az oldalon található és/vagy hivatkozott információt, beleértve, de nem kizárólagosan az összes szabadalmat, védjegyet, bejegyzett védjegyet, szerzői jogot, emblémát, kereskedelmi nevet, rajzot, képet, tervet, nevet, anyagot, tartalmat, programozást, információs adatbázist, erőforrásokat, kapcsolatokat, az internetes erőforrások leírását és egyéb dokumentumokat vagy részleteket, amelyekből tulajdonjog és/vagy a szellemi tulajdonjogok származhatnak, az ISCAR kizárólagos és abszolút tulajdonaként kell kezelni.

Hacsak az ISCAR által kifejezett, írásbeli engedély máshogyan nem rendelkezik, az ilyen információk egyetlen része vagy egésze sem másolható, reprodukálható, terjeszthető, felhasználható egyéb művek létrehozására, módosítható vagy bármely más célra felhasználható. A fentiek általánosságától való eltérés nélkül, az ISCAR nevét, szabadalmait és védjegyét, akár regisztrált, akár nem, semmilyen módon nem lehet felhasználni az ISCAR előzetes írásbeli engedélye nélkül, és ezek egyikét sem lehet oly módon használni, amely félrevezető lehet és / vagy amely zavart okozhat.

Az oldal látogatója semmilyen körülmények között nem használhat fel semmilyen természetű licencet, engedélyt, jogot vagy érdekeltséget, valamint a termékek megvásárlása, vagy bármely egyéb szolgáltatás igénybe vétele sem jelenti azt, hogy Ön bármilyen módon jogosulttá válhat ezekre.

Ezen rendelkezések bármelyikének megsértése törvényileg tiltott, és súlyos polgári, valamint büntetőjogi szankciókhoz vezethet. A jogsértések a törvény által megengedett legnagyobb mértékben bírósági eljárás alá eshetnek.

Ez a felszólítás minden olyan oldalra és lapra vonatkozik, mely szerepelhet az ISCAR webhelyén, és / vagy kapcsolódik ahhoz, függetlenül attól, hogy az ilyen oldalakon a szerzői joggal kapcsolatos © jelzések, a védjegy™ jelzések, vagy bejelentett védjegy ® jelzések szerepelnek. Ennek a HTML-oldalnak, vagy bármely más, kapcsolódó oldalnak a megnyitása, vagy az oldalra mutató hivatkozások megnyitása, e feltételek fenntartás nélküli elfogadásának tekintendő.

Hyperlinkek

Honlapunk más webhelyekre vagy erőforrásokra mutató linkeket is tartalmazhat. Mivel más weboldalakért, és azok tartalmáért nem tudunk felelősséget vállalni, és nem is ellenőrizhetjük őket, Ön elismeri és egyetért azzal, hogy az ISCAR nem felelős, és nem is lesz felelős az ilyen egyéb webhelyekért, beleértve azok hozzáférhetőségét, tartalmát, az általuk kínált szolgáltatások típusát, valamint az abban szereplő hirdetéseket és / vagy termékeket. Ön elismeri és egyetért azzal, hogy nem vagyunk felelősek, a bármely más ilyen webhelyen, vagy azokon keresztül elérhető erőforrások, áruk vagy szolgáltatások igénybevétele során közvetlenül vagy közvetve fellépő semmilyen kárért és / vagy veszteségért, akár pénzbeli, akár nem.

Ön tudomásul veszi továbbá, hogy az ISCAR nem felelős és nem is lesz felelős az ilyen más webhelyeken található információk, hivatkozott anyagok elérhetőségéért, pontosságért, a jogszerűségért, a tisztességért, a szerzői jogokért, a megfelelőségért, vagy bármely más módon azok tartalmáért. Az ilyen linkek és hivatkozások megléte nem jelenti azt, hogy az ilyen weboldalt, vagy annak üzemeltetőjét az ISCAR bármilyen módon támogatná.

A fentiek általánosságától való eltérés nélkül, Ön kifejezetten vállalja, hogy nem hoz létre közvetlen vagy közvetett linkeket a webhelyünkre előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül.

Pontosság és hozzáférhetőség

A honlapunkon található összes információt, beleértve az adatokat, számadatokat, specifikációkat és neveket, a legújabb fejlesztéseink és kiadványaink alapján folyamatosan felülvizsgáljuk és módosítjuk. A folyamatos és gondos felülvizsgálatok ellenére SEM garantálhatjuk ezen oldalak, az azokon szereplő szolgáltatások, és / vagy bármely, a webhelyünkben található információ pontosságát és elérhetőségét. Nem vállalunk felelősséget a megjelenő mulasztásokért vagy hibákért, és nem tudjuk biztosítani a szolgáltatások elérhetőségét sem. Nem garantálhatjuk, hogy a webhelyünkben található mindenkori információk minden egyes részlete pontos, helyes vagy teljes, illetve nem garantálhatjuk, hogy szigorúan a webhelyen található információkra támaszkodunk. Mivel a webhely használata mindig saját felelősséggel történik, Ön teljes mértékben jogosult minden lehetséges eszközt és óvintézkedést felhasználni a fenti tényezők bármelyikének leküzdésére.

Biztonság

Sajnos az interneten keresztüli adatátvitel nem garantálhat 100% -os biztonságot. Nem tudjuk biztosítani vagy garantálni az interneten keresztül küldött információk biztonságát és védelmét, és Ön minden információt saját felelősségére továbbít. Mindazonáltal minden olyan információt, amelyet Öntől kaphatunk, az Adatvédelmi Nyilatkozatunkkal összhangban és a személyes adatok védelmét szem előtt tartva fogunk tárolni és felhasználni.

Ha biztonságosabbnak érzi, bármikor kapcsolatba léphet az Iscar helyi hivatalos forgalmazójával, hogy ne az interneten keresztül kelljen információkat küldenie.

FELELŐSSÉG / FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

HABÁR MINDEN ESZKÖZT FELHASZNÁLUNK, HOGY A WEBOLDALUNKON TALÁLHATÓ ÖSSZES INFORMÁCIÓ KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ, PONTOS ÉS NAPRAKÉSZ LEGYEN, NEM GARANTÁLJUK, ÉS NEM IS PREZENTÁLJUK, ÍGY AZ OLDALT, BELEÉRTVE AZ AZON ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK, ADATOK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TERMÉKEK, VAGY AZOK BÁRMELY RÉSZLETÉNEK PONTOSSÁGÁT, ÉS/VAGY MINŐSÉGÉT, ÉS/VAGY MEGFELELŐSÉGÉT, ÉS/VAGY ELÉRHETŐSÉGÉT, ÉS/VAGY NAPRAKÉSZSÉGÉT, ÉS/VAGY TELJESSÉGÉT (A TOVÁBBIAKBAN: “A TARTALMAT”).

NEM GARANTÁLJUK, HOGY AZ OLDAL, ÉS AZ OLDALON SZEREPLŐ TARTALOM BÁRMIKOR VAGY BÁRHOL, MINDEN ESETBEN ELÉRHETŐ; VALAMINT NEM BIZTOSÍTHATJUK, HOGY A TARTALOM HIBÁKTÓL, EGYÉB VESZÉLYFORRÁSOKTÓL, VAGY VÍRUSOKTÓL MENTES. MIVEL A TARTALMAKAT BÁRMILYEN NYÍLT VAGY BENNE FOGLALT GARANCIA NÉLKÜL TESSZÜK KÖZZÉ, NEM JAVASOLJUK, HOGY ÖN KIZÁRÓLAG A FENT RÉSZLETEZETT TARTALMAKRA HAGYATKOZZON. AZ OLDALT ÉS ANNAK TARTALMÁT A FENTIEKNEK MEGFELELŐEN “ÚGY, AHOGY VAN, AHOGYAN ELÉRHETŐ” ALAPON PREZENTÁLJUK, ÉS A FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEKNEK MEGFELELŐEN, SAJÁT FELELŐSSÉGRE HASZNÁLHATJA.

AZ ISCAR, A LEÁNYVÁLLALATAI, ALVÁLLALKOZÓI, ALKALMAZOTTAI, DISZTRIBÚTORAI, VEZETŐI ÉS ÜGYNÖKEI NEM FELELŐSEK ÉS A JÖVŐBEN SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A WEBOLDAL TARTALMÁBÓL, A KÉSZLETBŐL VAGY A SZÁLLÍTÁSBÓL, ESETLEG EZEK HIBÁIBÓL VAGY HIÁNYOSSÁGAIBÓL ADÓDÓ, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT (BELEÉRTVE AZ ANYAGI ÉS NEM ANYAGI KÁROKAT, SPECIÁLIS, A KÁR TÉNYLEGES ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ, VAGY ELŐRE NEM LÁTHATÓ ESEMÉNYEKET).

KIFEJEZETTEN ELUTASÍTUNK ÉS MEGTAGADUNK MINDEN OLYAN GARANCIÁT, BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS / VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS / VAGY A TARTALOMRA ÉS / VAGY BÁRMELY MÁS KÉRDÉSRE VONATKOZÓ JOGSÉRTÉSEKET IS, AMELYEK VALAMILYEN EGYÉB MÓDON KAPCSOLÓDHATNAK A WEBOLDALHOZ. EZ A KIZÁRÁS ABBAN AZ ESETBEN IS ÉRVÉNYBEN MARAD, HA AZ ÁLLÍTÓLAGOS FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSEN, KÁRTÉRÍTÉSEN, GONDATLANSÁGON, SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN VAGY EGYÉB MÓDON ALAPUL, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ISCAR ÉS / VAGY BÁRMELYIK LEÁNYVÁLLALATA ILYEN KÁROKOZÁS VAGY VESZTESÉG LEHETŐSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT.

ÖN KIFEJEZETTEN EGYETÉRT AZZAL, HOGY AZ EBBEN A MEGÁLLAPODÁSBAN NEM KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZOTT GARANCIÁT NEM KÖVETEL, VAGY MÁS MÓDON NEM IGÉNYEL, ÉS AZ ILYEN TÍPUSÚ GARANCIÁKAT NEM TEKINTI ÉRVÉNYESNEK. MIVEL EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ KÁRTÉRÍTÉSEK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, AZ ILYEN JOGHATÓSÁGOKBAN AZ ISCAR MAXIMÁLIS FELELŐSSÉGE A TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT ÉS / VAGY ENGEDÉLYEZETT MINIMÁLIS MÉRTÉKŰ FELELŐSSÉGRE KORLÁTOZÓDIK.

KÁRTALANÍTÁS

ÖN KÁRTALANÍTJA ÉS / VAGY KOMPENZÁLJA A ISCAR ÉS LEÁNYVÁLLALATAIT, IGAZGATÓIT, FORGALMAZÓIT, ÜGYNÖKEIT ÉS ALKALMAZOTTAIT, ÉS BÁRMELY KÁRTÉRÍTÉSSEL, FELELŐSSÉGGEL VAGY KÖVETELÉSSEL KAPCSOLATBAN ÁRTALMATLANNAK TEKINTENDŐK, OLYAN KÁRESEMÉNYEK TEKINTETÉBEN, MELYEK A WEBOLDAL, VAGY AZ ITT KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK ÉS TARTALMAK HASZNÁLATÁBÓL, VAGY AZOK HIÁNYOSSÁGAIBÓL VAGY HIBÁIBÓL, KÖZVETETTEN VAGY KÖZVETLENÜL SZÁRMAZHATNAK, BELEÉRTVE AZ ÜGYVÉDI DÍJAKAT IS. ANÉLKÜL, HOGY ELTÉRNE AZ ISCAR IRÁNYÁBAN ÖNT TERHELŐ KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉTŐL, A HASZNÁLATI FELTÉTELEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN IS FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY TELJES MÉRTÉKBEN SAJÁT HATÁSKÖRBEN INTÉZZÜK A KIZÁRÓLAGOS VÉDELMET ÉS AZ OLYAN ÜGYEK KEZELÉSÉT, AMELYEK EGYÉBKÉNT AZ ÖN KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRE VONATKOZNAK, MELYEK SORÁN ÖN MINDEN ESETBEN VÁLLALJA, HOGY TELJES MÉRTÉKBEN EGYÜTTMŰKÖDIK AZ ISCAR -RAL, ÉS AZ ISCAR JOGI TANÁCSADÓIVAL A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ VÉDELEM BETARTÁSÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN.

Nemzetközi használat

Az ISCAR nem állítja, hogy a fentiekben meghatározott bármely anyag és / vagy szolgáltatás és / vagy tartalom, amely ezen a webhelyen található, lehetséges, vagy rendelkezésre áll-e olyan területen, amely azon a területen kívül található, ahol a szolgáltatásokat nyújtják, és / vagy azok felajánlása megtörtént. A webhely összes szolgáltatása és / vagy tartalma, beleértve a mindenkori kínálatban szereplő valamennyi terméket, kizárólag hazai és helyi üzleti alapon érhető el. Ön kifejezetten tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy bármely olyan termék és szolgáltatás, amelyet az ISCAR kínál, ha az ISCAR úgy dönt, az ISCAR által meghatalmazott, helyi képviselője nyújt. Bármely ilyen ügylet, üzlet, alku vagy szolgáltatás helyi kereskedelmi ügyletnek számít, amelyet az alábbiakban felsorolt Értékesítési Feltételeknek, valamint az adott ország helyi törvényeinek vonatkozó és irányadó rendelkezéseinek megfelelően történik. Az Értékesítési Feltételek megtekintéséhez kattintson ide.

Tilos az oldal megnyitása és / vagy az oldal tartalmának használata olyan területekről, ahol az ilyen tevékenységek jogellenesek. Amennyiben mégis az oldal megnyitása és a tartalom használata mellett dönt, minden jogi és anyagi felelősség kizárólagosan Önt terheli.

Jogi képviselet megválasztása

Ezeket a Felhasználási Feltételeket az ISCAR bejegyzése szerinti ország jogszabályainak megfelelően kell értelmezni és alkalmazni. Ön kifejezetten egyetért azzal, hogy a jelen Használati Feltételekből vagy az Ön webhelyének használatából eredő bármely követelés vagy fellépés kizárólagos joghatósága az illetékes bíróság és az ISCAR szerinti ország illetékes bíróságának nyújtandó be. Ezen túlmenően Ön kifejezetten egyetért azzal, hogy az ilyen bíróságok személyes hatáskörben gyakorolják bármely ilyen követelés vagy kereset vitatását.

Kötelezettségszegés, nem megfelelő használat és megszakítás

Minden kötelezettségszegésért, és/vagy a webhelyen, vagy azon keresztül elhelyezett, vagy továbbított információért Ön kizárólagos felelősséget vállal, és nem használhatja ezt a webhelyet és / vagy az ott rendelkezésre álló szolgáltatásokat olyan anyagok vagy tartalmak kínálatára, küldésére, terjesztésére, linkelésére vagy igénylésére, amelyek: (i) megsérthetik az online magatartásra és a világháló használatára vonatkozó törvényeket, szabályozásokat, szerződéseket vagy szokásjogokat; és / vagy (ii) jogellenesek, félrevezetőek, tévesek, hiányosak, károsak, megfélemlítőek, zaklatók, sértők, rágalmazók, helytelenek, erőszakosak, obszcénok, pornográfok, vagy egyéb módon alkalmasak mások magánéletének megsértésére; és / vagy (iii) sértik valaki más szellemi tulajdonjogát vagy más jogait; és / vagy (iv) olyan vírusokat vagy más számítógépes fájlokat vagy programokat tartalmaznak, amelyek kifejezett célja, vagy ezek, jellemzőikből adódóan megzavarhatják, károsíthatják, zavarhatják vagy korlátozhatják e webhely bármely részének és / vagy bármely berendezésnek vagy szoftvernek a működését; és / vagy (v) megszakíthatják vagy zavarhatják a webhely működését; és / vagy (vi) bármely más, a használati feltételekkel össze nem egyeztethetőek.

Rendelések és aláírások elfogadása

Az ezen az oldalon elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat az Értékesítési Feltételek és a Felhasználási Feltételeknek megfelelően kínáljuk. Minden olyan elektronikus megrendelést, amelyet Ön a webhelyen, vagy azon keresztül, az Ön által megadott felhasználónév alatt küldött és / vagy továbbított, ha az ISCAR megkapja és jóváhagyja, az az Ön által tett ajánlat elfogadásaként tekintendő. Fenntartjuk a jogot, hogy elektronikus levélben, telefonon, postai úton vagy bármilyen más eszközzel kapcsolatba lépjünk Önnel az Ön személyazonosságának megállapítása, a kért rendelés tisztázása, a hitel- és fizetési feltételek megvitatása, a kívánt szállítási cím ellenőrzése és egyéb, a szállításhoz igényelt eszközök tisztázása érdekében, vagy bármely más, a megrendeléshez kapcsolódó egyéb cél érdekében.

Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy ezzel egy jogilag kötelező erejű beszerzési és / vagy szolgáltatási megállapodás jön létre Ön és az ISCAR között a megrendelés(ek) kézhezvételekor, feltéve, hogy a megrendelés elfogadásra, jóváhagyásra és megerősítésre került, és a rendelésszámhoz tartozik egy hivatkozási szám. Amennyiben a megrendelés jóváhagyása csak a megrendelésének egy részét érinti, akkor a megállapodás csak a megrendelés általunk elfogadott és jóváhagyott részeire vonatkozóan lép hatályba. A megrendelést teljes egészében vagy részlegesen elutasíthatjuk vagy jóváhagyhatjuk, a döntésünk igazolása vagy indoklása nélkül. Abban az esetben, ha a megrendelésnek csak egy részét hagytuk jóvá, Ön nem jogosult igényt és / vagy kártérítést, illetve jogorvoslatot kérni a megrendelés általunk jóvá nem hagyott részével kapcsolatban.

Ön előzetesen és kifejezetten lemond minden olyan igényről, hogy az Öntől kapott és az általunk megerősített megrendelések nem jelentenek nekünk ajánlatot, vagy hogy nem jött létre megállapodás Ön és az ISCAR között, többek között az alábbiak miatt: az aláírás hiánya és / vagy a megrendelés elfogadásáról szóló tájékoztatás hiánya miatt.

Elválaszthatóság és integráció

Ez a Megállapodás az Ön és az ISCAR között létrejött teljes megállapodást lefedi a honlap és annak a fentiekben részletezett összes tartalma tekintetében. A Felhasználási Feltételek felülírják és felülbírálják az Ön és az ISCAR közötti előzetes vagy egyidejű (szóbeli, elektronikus vagy bármely más típusú) tárgyalásokat, képviseleteket és javaslatokat.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy egyéb módon, teljes mértékben vagy részben nem érvényesíthető, az ilyen rendelkezést az alkalmazandó joggal összhangban kell értelmezni, alkalmazni és végrehajtani, melynek tükröznie kell a jelen Felhasználási Feltételekben részletezett valódi szándékokat. A fennmaradó rendelkezések mindegyike teljes mértékben hatályban marad.

Webhely megszűnése

Az ISCAR fenntartja a jogot, hogy kizárólagos belátása szerint megszüntesse és / vagy más módon korlátozza a webhely és / vagy annak tartalmának teljes vagy részleges hozzáférését, előzetes értesítéssel, vagy anélkül.© IMC International Metalworking Companies B.V. All Rights Reserved [April 2018]